Välkommen

Vi går mot strömmen och ökar vårt elevunderlag! Rönninge Gymnasium strävar efter att erbjuda en förstklassig utbildning där elevernas lärande och utveckling synliggörs, utvärderas och förbättras - allt för att eleverna ska nå sin fulla potential. Lärarna som undervisar har hög kompetens och använder ett varierat arbetssätt tack vare vårt blockschema där majoriteten av lektionspassen är 3 timmar och utvecklar samarbete både internt och externt. Vi värnar om vår värdegrund och har de senaste åren höga resultat när det gäller trivsel och studiero. Skolan har stabila stödfunktioner inom administration, elevhälsa och vägledning. God mat, fina och rena lokaler, bibliotek, café och en engagerad elevkår bidrar till vår fina atmosfär. Vår vision om det lustfyllda lärandet är tydligt liksom höga och positiva förväntningar på våra elever.

Hör av dig till våra duktiga studie-och yrkesvägledare om du vill veta mer om oss. Du hittar deras kontaktinfo intill. Välkomna!

Rektors tal på öppet hus

Naturguidning 100p till fjälls


Fler filmer finns ... 

Skolfilm


Se tidigare film här >>


Vill du vara med i skolan för en dag?

Elever i år nio kan anmäla sig på vår hemsida under fliken År 9, för att vara med i skolan vecka 19 - 2015. 
Välkomna!


Ekonomiprogrammet, inriktning juridik

Inriktningen juridik på ekonomiprogrammet startar inte hösten 2015 och är alltså inte sökbar.


Beslut efter tillsyn

Det har vid tillsynen för Rönninge gymnasium (01/2014) inte framkommit annat än att skolan uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats - dvs elevernas utveckling mot målen, ledning och utveckling av utbildningen samt enskild elevs rätt.


 

Sociala medier


Nyhetsarkiv

Glad påsk

 Glad Påsk till er alla önskar Rönninge Gymnasium!

Skol-DM Innebandy Pojkar

 Rönninge missar finalspel

Teknik1 bygger 5st 3D-skrivare

Äntligen har eleverna börjat montera de 5 olika byggsatserna som de hade först beställt. 

Skol-DM inomhusfotboll för flickor

Omgång 2 genomfördes torsdagen den 5 mars

Av olika skäl startar inte Rönninge Gymnasium följande programinriktningar till hösten 2015;

- Ekonomi inriktning juridik, - Samhällsprogrammet inriktning medier, information och kommunikation - Teknikprogrammet inriktning samhällsbyggande och miljö

GRATTIS APRACH UF!

1:a pris i "Bästa Vara" och 2:a pris i "Bästa UF-företag" i Stockholm Syd! Så imponerande!

Se äldre »