Välkommen till Rönninge gymnasium på Öppet hus Tisdagen den 6 feb 2017

Kort om oss

Rönninge Gymnasium strävar efter att erbjuda en förstklassig utbildning där elevernas lärande och utveckling synliggörs, utvärderas och förbättras - allt för att eleverna ska nå sin fulla potential. Lärarna som undervisar har hög kompetens och använder ett varierat arbetssätt tack vare vårt blockschema där majoriteten av lektionspassen är 3 timmar och utvecklar samarbete både internt och externt. Vi värnar om vår värdegrund och har de senaste åren höga resultat när det gäller trivsel och studiero. Skolan har stabila stödfunktioner inom administration, elevhälsa och vägledning. God mat, fina och rena lokaler, bibliotek, café och en engagerad elevkår bidrar till vår fina atmosfär. Vår vision om det lustfyllda lärandet är tydligt liksom höga och positiva förväntningar på våra elever.

Hör av dig till våra studie-och yrkesvägledare om du vill veta mer om oss.

På Onsdagen var det dags för årets luciafirande på Rönninge Gymnasium.

Rönninge gymnasium förnyar skolans grafiska profil.
Rönninge gymnasium har i år förnyat skolans grafiska profil och har skapat en ny logotype. Arbetet med implementering av denna profil kommer att ske succesivt under detta läsår.

Nyhetsarkiv

Rönninge gymnasium har varit på fjällvandring!

Naturguidningskursen som är valbar på Rönninge gymnasium har upplägget att vi vandrar i fjällen i Härjedalen under en veckas tid. Med bildspel!

Skol-DM- final i innebandy: Rönninge tog silvermedalj!

Rönninges innebandylag för pojkar lyckades avancera fram till en ren finalmatch mot Värmdö gymnasium under årets Skol-DM.

Idrottsskölden 2017 gick till Mikaela Larsen, handboll och till Björn Seeliger, simning!

Öppet hus på Rönninge Gymnasium 2017

 Den 9 maj var det dags för öppet hus på Rönninge Gymnasium.

RG-elever skriver för Södra Sidan

Eleverna i SAMED14 skriver artiklar för lokaltidningen Södra Sidan.  

Se äldre »