Välkommen

Vi går mot strömmen och ökar vårt elevunderlag! Rönninge Gymnasium strävar efter att erbjuda en förstklassig utbildning där elevernas lärande och utveckling synliggörs, utvärderas och förbättras - allt för att eleverna ska nå sin fulla potential. Lärarna som undervisar har hög kompetens och använder ett varierat arbetssätt tack vare vårt blockschema där majoriteten av lektionspassen är 3 timmar och utvecklar samarbete både internt och externt. Vi värnar om vår värdegrund och har de senaste åren höga resultat när det gäller trivsel och studiero. Skolan har stabila stödfunktioner inom administration, elevhälsa och vägledning. God mat, fina och rena lokaler, bibliotek, café och en engagerad elevkår bidrar till vår fina atmosfär. Vår vision om det lustfyllda lärandet är tydligt liksom höga och positiva förväntningar på våra elever.

Hör av dig till våra duktiga studie-och yrkesvägledare om du vill veta mer om oss. Du hittar deras kontaktinfo intill. Välkomna!

Skolfilm


Se tidigare film här >>

Gymnasieingenjör inom samhällsbyggande

Beslut efter tillsyn


Det har vid tillsynen för Rönninge gymnasium (01/2014) inte framkommit annat än att skolan uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats - dvs elevernas utveckling mot målen, ledning och utveckling av utbildningen samt enskild elevs rätt.


 

Sociala medier


Naturguidning 100p till fjälls


Fler filmer finns ... 

Nyhetsarkiv

HalloweenMatsal 2014

Samed12 och 13 besökte Sveriges Radio

Föräldramöte åk1 sept14 - minnesanteckningarna

Teinf12 och samed12 i Holland

 Bildgalleri

BF13 gör eget vattenstämplade papper

Mössprovning

 Under måndagen var det mössprovning på RG. Bara 270 dagar kvar till studtenten!

Se äldre »