Kort om oss

Vi går mot strömmen och ökar vårt elevunderlag! Rönninge Gymnasium strävar efter att erbjuda en förstklassig utbildning där elevernas lärande och utveckling synliggörs, utvärderas och förbättras - allt för att eleverna ska nå sin fulla potential. Lärarna som undervisar har hög kompetens och använder ett varierat arbetssätt tack vare vårt blockschema där majoriteten av lektionspassen är 3 timmar och utvecklar samarbete både internt och externt. Vi värnar om vår värdegrund och har de senaste åren höga resultat när det gäller trivsel och studiero. Skolan har stabila stödfunktioner inom administration, elevhälsa och vägledning. God mat, fina och rena lokaler, bibliotek, café och en engagerad elevkår bidrar till vår fina atmosfär. Vår vision om det lustfyllda lärandet är tydligt liksom höga och positiva förväntningar på våra elever.

Hör av dig till våra duktiga studie-och yrkesvägledare om du vill veta mer om oss. Du hittar deras kontaktinfo intill.


Öppet Hus

Kom och träffa oss tisdag 1 december 2015 och tisdag 2 februari 2016, kl.18:00 - 20:00.


Beslut efter tillsyn

Det har vid tillsynen för Rönninge gymnasium (01/2014) inte framkommit annat än att skolan uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats - dvs elevernas utveckling mot målen, ledning och utveckling av utbildningen samt enskild elevs rätt.

 

Skolfilm


Se tidigare film här >>


Rektors tal på öppet hus

Naturguidning 100p till fjälls


Fler filmer finns ... 

Nyhetsarkiv

Advent på gång...

Gymnasiemässan 19-21 november

foto och live video-streaming från skolan

Crazy friday - Halloween

Bilder ...

SABET - programdagens enminutsfilmer

Studentkatalog 2015

Idrottsskölden 2015

Tilldelades Clara Ekenström, innebandy och Erik Soini, brottning!

Se äldre »