Välkommen

Vi går mot strömmen och ökar vårt elevunderlag! Rönninge Gymnasium strävar efter att erbjuda en förstklassig utbildning där elevernas lärande och utveckling synliggörs, utvärderas och förbättras - allt för att eleverna ska nå sin fulla potential. Lärarna som undervisar har hög kompetens och använder ett varierat arbetssätt tack vare vårt blockschema där majoriteten av lektionspassen är 3 timmar och utvecklar samarbete både internt och externt. Vi värnar om vår värdegrund och har de senaste åren höga resultat när det gäller trivsel och studiero. Skolan har stabila stödfunktioner inom administration, elevhälsa och vägledning. God mat, fina och rena lokaler, bibliotek, café och en engagerad elevkår bidrar till vår fina atmosfär. Vår vision om det lustfyllda lärandet är tydligt liksom höga och positiva förväntningar på våra elever.

Hör av dig till våra duktiga studie-och yrkesvägledare om du vill veta mer om oss. Du hittar deras kontaktinfo intill. Välkomna!

Skolfilm


Se tidigare film här >>

Gymnasieingenjör inom samhällsbyggande

Uppstart

Måndag 18 augusti: 
Åk1 på morgonen (tiderna enligt utskick till eleverna i augusti). Lunch serveras.
Åk2 och Åk3 kl.14.00 (ingen lunch serveras till åk2-3)
Undervisning enligt schema fom Tisdag 19/8


Beslut efter tillsyn


Det har vid tillsynen för Rönninge gymnasium (01/2014) inte framkommit annat än att skolan uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats - dvs elevernas utveckling mot målen, ledning och utveckling av utbildningen samt enskild elevs rätt.


 

Tre förstelärare

Vi är nu glada att ha bland oss som förstelärare :

  • Tord Malmström i matematik
  • Therese Dahlström och Josefin Hellman i svenska.

Sociala medier


Naturguidning 100p till fjälls


Fler filmer finns ... 

Nyhetsarkiv

Studenten - utspringsvideon & Rektorns tal

Lärarnas show på studenten

 Hiphopgängets bejublade framträdande

RG news (skoltidningen)

Spanska Steg5 i Spanien - Mars14

Rönninge gymnasium is hosting Comenius (EU program) - march14

Samed12´s film har gått vidare i Amnestys tävling Angeläget - mars14

Se äldre »