Välkommen

Vi går mot strömmen och ökar vårt elevunderlag! Rönninge Gymnasium strävar efter att erbjuda en förstklassig utbildning där elevernas lärande och utveckling synliggörs, utvärderas och förbättras - allt för att eleverna ska nå sin fulla potential. Lärarna som undervisar har hög kompetens och använder ett varierat arbetssätt tack vare vårt blockschema där majoriteten av lektionspassen är 3 timmar och utvecklar samarbete både internt och externt. Vi värnar om vår värdegrund och har de senaste åren höga resultat när det gäller trivsel och studiero. Skolan har stabila stödfunktioner inom administration, elevhälsa och vägledning. God mat, fina och rena lokaler, bibliotek, café och en engagerad elevkår bidrar till vår fina atmosfär. Vår vision om det lustfyllda lärandet är tydligt liksom höga och positiva förväntningar på våra elever.

Hör av dig till våra duktiga studie-och yrkesvägledare om du vill veta mer om oss. Du hittar deras kontaktinfo intill. Välkomna!

Rektors tal på öppet hus

Skolfilm


Se tidigare film här >>

Naturguidning 100p till fjälls


Fler filmer finns ... 

Elever i år nio

Anmäl dig till ett besök en förmiddag,vecka 4 eller vecka 5 - 2015

Ekonomiprogrammet, inriktning juridik

>Inriktningen juridik på ekonomiprogrammet startar inte hösten 2015 och är alltså inte sökbar.


Beslut efter tillsyn

Det har vid tillsynen för Rönninge gymnasium (01/2014) inte framkommit annat än att skolan uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats - dvs elevernas utveckling mot målen, ledning och utveckling av utbildningen samt enskild elevs rätt.


 

 

Sociala medier


Nyhetsarkiv

Skol-DM Inomhusfotboll Flickor: gruppsegrare

Friluftsdag 6 feb 2015 - Program

Barn- och fritidsprogrammet med i projektet alla på snö.

 Ett samarbete med Svenska skidförbundet. En härlig dag i flottsbrobacken!

Tv nyhet - 2015 01 09

Film om vår skola, av Moa och Julia

Julavslutning 2014

Se äldre »