Kort om oss

Vi går mot strömmen och ökar vårt elevunderlag! Rönninge Gymnasium strävar efter att erbjuda en förstklassig utbildning där elevernas lärande och utveckling synliggörs, utvärderas och förbättras - allt för att eleverna ska nå sin fulla potential. Lärarna som undervisar har hög kompetens och använder ett varierat arbetssätt tack vare vårt blockschema där majoriteten av lektionspassen är 3 timmar och utvecklar samarbete både internt och externt. Vi värnar om vår värdegrund och har de senaste åren höga resultat när det gäller trivsel och studiero. Skolan har stabila stödfunktioner inom administration, elevhälsa och vägledning. God mat, fina och rena lokaler, bibliotek, café och en engagerad elevkår bidrar till vår fina atmosfär. Vår vision om det lustfyllda lärandet är tydligt liksom höga och positiva förväntningar på våra elever.

Hör av dig till våra duktiga studie-och yrkesvägledare om du vill veta mer om oss. Du hittar deras kontaktinfo intill.

Läs vår flyer (.pdf) om alla våra program.


Beslut efter tillsyn

Det har vid tillsynen för Rönninge gymnasium (01/2014) inte framkommit annat än att skolan uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats - dvs elevernas utveckling mot målen, ledning och utveckling av utbildningen samt enskild elevs rätt.

 

Rektorns tal på öppet hus - Feb 2016


Elever i år nio - välkomna på besök.

Under våren 2016, vecka 5 och vecka 6, är det möjligt för elever i år nio att komma hit på besök. De får träffa studievägledare och kan ställa frågor, samt gå en runda på skolan. Vill du komma, anmäl dig HÄR.


Skolfilm


Se tidigare film här >>
Filmer från kursen Naturguidning 100p till fjälls finns här...

Nyhetsarkiv

Öppet hus Feb16 och dec 15 - bilder

Friluftsdag fredag 12 feb - program

Till alla elever som har en pågående idrottskurs. 

Juavslutning 2015 - video och foto

Lucia 2015

 Vilken prestation! Riktigt duktiga var ni. 

Panoramafoto av skolan

Se äldre »